Organisation och personal

3.9.2 Enheten för informationsförsörjning, registratur och arkiv

Ingår som en del av Juridiska avdelningen

Tillgängligt för allmänheten efter hänvändelse till universitetsbibliotekets handskriftsavdelning eller till universitetsarkivarien.

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-109891
Webbplats:
http://uadm.uu.se/juridiska/EIRA/

Hitta hit

S:t Olofsg. 10B

Anställda och övriga verksamma