Organisation och personal

3.9.2 Enheten för informationsförsörjning, registratur och arkiv

Ingår som en del av Juridiska avdelningen

Tillgängligt för allmänheten efter hänvändelse till universitetsbibliotekets handskriftsavdelning eller till universitetsarkivarien.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-109891
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/juridiska

Anställda och övriga verksamma