Organisation och personal

3.9.1 Enheten för juridik

Ingår som en del av Juridiska avdelningen

Personaljuridiska frågor hänvisas till Personalavdelningen.

Frågor rörande avtal, immaterialrättsliga frågor och övriga legala frågor sammanhängande med forskningsfinansiering, ta kontakt med:
Johan Asker, Louise Bark, Helene Ekizean, Johan Hammarberg

Frågor rörande förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess, ta kontakt med:
Camilla Lööw Lundin, Magnus Hallberg, Mattias Wande

Frågor rörande disciplinärenden rörande studenter, överklaganden av beslut om anställning och personuppgiftslagen, ta kontakt med:
Magnus Hallberg

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/juridiska

Anställda och övriga verksamma