Organisation och personal

3.12.6 UPPDOK-enheten

Ingår som en del av Studentavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1920
E-post:
uppdokuadm.uu.se
Webbplats:
http://www.uppdok.uadm.uu.se
Enhetschef:
Jonas Brorsson 018-471 1929

Hitta hit

S:t Olofsg. 10B,

Anställda och övriga verksamma