Organisation och personal

3.14.6 UPPDOK-enheten

Ingår som en del av Studentavdelningen

Uppdokenheten
Uppdokenheten ansvarar för systemförvaltning av Ladok, universitetets studieregister med uppgifter om antagning till utbildning, studiedeltagande, betyg och examina för studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Enheten ansvarar även för kurs- och utbildningsdatabasen Selma. Vi ger utbildning och stöd till systemanvändare i Ladok och Selma.

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1920
E-post:
uppdokuadm.uu.se
Webbplats:
http://www.uppdok.uadm.uu.se

Hitta hit

S:t Olofsg. 10B,

Anställda och övriga verksamma