Organisation och personal

3.14.2 Antagningsenheten

Ingår som en del av Studentavdelningen

Antagningsenhetens arbetsområden innefattar bland annat antagning till kurser och program, rådgivning i frågor om ansökan, behörighet, meritvärdering och urval, samt ansvar för den lokala tillämpningen av antagningssystemet NyA inklusive stöd till institutionsanvändare av systemet. Antagningsenheten har ett nära samarbete med övriga enheter vid Studentavdelningen samt med fakulteter och institutioner vid universitetet.

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 4730
E-post:
studentserviceuu.se

Hitta hit

S:t Olofsg. 10B,

Anställda och övriga verksamma