Organisation och personal

3.12.2 Antagningsenheten

Ingår som en del av Studentavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 4730
E-post:
studentserviceuu.se
Enhetschef:
Cecilia Marklund 018-471 7288

Hitta hit

S:t Olofsg. 10B,

Anställda och övriga verksamma