3.14.4 Internationella kansliet

Ingår som en del av Studentavdelningen

Internationella kansliets verksamhet är indelad i tre delar: Mobilitet, mottagning och service, Internationell studentrekrytering och trycksaksproduktion, samt Externfinansierade projekt och avtalsreglerade program. Internationella kansliet är främjande av internationaliseringen vid universitetet och stöd till institutionerna i deras internationaliseringsarbete. Vi fungerar som stöd till de internationella koordinatorerna på institutionerna samt är den centrala förvaltningens representant i universitetets internationaliseringsråd. Vi bidrar gärna som resurs vid internationella besök.

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
mobilityuu.se

Anställda och övriga verksamma