3.14.5.1 Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Ingår som en del av Studentavdelningen

Samordningsansvarig: Catrin Schulze.

För information om vilket stöd vi erbjuder samt möjlighet att boka
tid med samordnare, se www.uu.se/utbildning/kontakt.

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2020
Fax:
018-471 1642
E-post:
samordnareuadm.uu.se