3.14 Studentavdelningen

Studentavdelningen består av sex enheter som ger service och stöd till studenter samt sköter den centrala studieadministrationen före, under och efter studietiden. Se även webbplatserna www.uu.se/utbildning och www.uu.se/student.

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
studentserviceuu.se
Avdelningschef:
Karin Apelgren 018-471 1731
Bitr. avdelningschef:
Cilla Häggkvist 018-471 4700
Personaladministration:
Linnea Nygård 018-471 2024

Anställda och övriga verksamma