Organisation och personal

3.9.3.4 Enheten för kommunikation och skolsamverkan

Ingår som en del av Områdeskanslier

Enhetschef: Johanna Lundmark

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1, 751 21 Uppsala
Postadress:
Box 550, 751 22 UPPSALA
Webbplats:
http://www.teknat.uu.se/om-oss/kontakt/kansliet/teknat-samverkan/

Hitta hit

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1, 751 21 Uppsala

Anställda och övriga verksamma