3.11.3.4 Enheten för kommunikation och skolsamverkan

Ingår som en del av Områdeskanslier

Enhetschef: Johanna Lundmark

Enheten för kommunikation och skolsamverkan (tidigare Teknat samverkan) är ett stöd för ledning och institutioner inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i frågor gällande skolsamverkan, kommunikation, synlighet, samt rekrytering av studenter nationellt och internationellt. Enheten utför en mängd fakultetsgemensamma aktiviteter och projekt inom ovan nämnda områden, t.ex. samordning av studiebesök, fakultetens webbsidor, examensceremoni, skolkontakter, och alumnverksamhet.

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://www.teknat.uu.se/om-oss/kontakt/kansliet/kommunikation-skolsamverkan/

Anställda och övriga verksamma