Organisation och personal

3.10.3.3 Enheten för studentservice

Ingår som en del av Områdeskanslier

Enhetschef: Eva Skytt

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 3003
Webbplats:
http://teknat.uu.se/student/stod-och-service/studentservice-angstrom#0
Katalogadministration:
Maria Grazia Muggeri 018-471 1870

Hitta hit

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1

Anställda och övriga verksamma