Organisation och personal

3.9.2 Kansliet för medicin och farmaci

Ingår som en del av Områdeskanslier

Chef: Tony Hansson
Bitr. chef: Martin Wahlén

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-471 2000
Webbplats:
http://www.medfarm.uu.se
Ekonomiadministration:
Elizabeth Öberg Dehlin 018-471 6304
Personaladministration:
Christoffer Svensson 018-471 1755

Hitta hit

S:t Olofsg. 10B

Anställda och övriga verksamma