3.11.2 Kansliet för medicin och farmaci

Ingår som en del av Områdeskanslier

Chef: Tony Hansson
Bitr. chef: Martin Wahlén

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-471 2000
Webbplats:
http://www.medfarm.uu.se
Ekonomiadministration:
Elizabeth Öberg Dehlin 018-471 6304
Personaladministration:
Emma Jansson 018-471 1858

Anställda och övriga verksamma