3.11.3 Kansliet för teknik och naturvetenskap

Ingår som en del av Områdeskanslier

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://www.teknat.uu.se
Ekonomiadministration:
Maria Grazia Muggeri 018-471 1870
Personaladministration:
Emma Jansson 018-471 1858

Anställda och övriga verksamma