Organisation och personal

3.9.3 Kansliet för teknik och naturvetenskap

Ingår som en del av Områdeskanslier

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://www.teknat.uu.se
Ekonomiadministration:
Maria Grazia Muggeri 018-471 1870
Personaladministration:
Christoffer Svensson 018-471 1755

Hitta hit

S:t Olofsg. 10B

Anställda och övriga verksamma