Organisation och personal

3.11.1 Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ingår som en del av Områdeskanslier

Kansliet bereder beslut och ger service till Rektor, områdes- och fakultetsnämnderna och till institutioner och övriga enheter inom vetenskapsområdet. Inom kansliets verksamhetsområde finns en områdesnämnd, sex fakultetsnämnder och ett trettiotal institutioner. Kansliet ansvarar för planering och uppföljning av forskning, utbildning och samverkan. Kansliet arbetar också med rekrytering av lärarpersonal, forskningsfinansiering och kommunikationsfrågor.

Kanslichef: Johan Lundborg

Bitr kanslichef: Magnus Ödman

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://www.hum-sam.uu.se
Katalogadministration:
Gunilla Öberg Bäckman 018-471 1894
Personaladministration:
Johanna Sandström 018-471 3312
Webmaster:
Jennie Wennberg 018-471 1903

Hitta hit

S:t Olofsg. 10B

Anställda och övriga verksamma