Organisation och personal

3.9.1 Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ingår som en del av Områdeskanslier

Kanslichef: Johan Lundborg

Bitr kanslichef: Magnus Ödman

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://www.hum-sam.uu.se
Katalogadministration:
Gunilla Öberg Bäckman 018-471 1894
Personaladministration:
Johanna Sandström 018-471 1665
Webmaster:
Jennie Wennberg 018-471 1903

Hitta hit

S:t Olofsg. 10B

Anställda och övriga verksamma