Organisation och personal

3.11.3.2 Enheten för forskningsstöd

Ingår som en del av Områdeskanslier

Enhetschef: Ylva Bäcklund

Enheten för forskningsstöd håller kontakt med de stora svenska forskningsfinansiärerna och ger information om utlysningar och nyheter till universitetets forskare och administratörer. Enheten arbetar också med forskningsansökningar inom EUs ramprogram och de som kräver central hantering, t ex Wallenbergstiftelserna, NIH och universitetsgemensamma ansökningar. Utöver ansökningsprocessen är enheten aktiv vid uppföljning och återrapportering, t ex strategiska forskningsområden, Linnémiljöer och starka forskningsmiljöer.

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Hitta hit

S:t Olofsg. 10B

Anställda och övriga verksamma