3.5 Avdelningen för uppdragsutbildning

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 6835
E-post:
uppdragsutbildninguadm.uu.se
Webbplats:
http://www.uppdragsutbildning.uu.se/
Avdelningschef:
Kay Svensson 018-471 3352
Katalogadministration:
Pernilla Riben 018-471 1849
Personaladministration:
Camilla Sävmarker 018-471 6385

Anställda och övriga verksamma