Organisation och personal

3 Universitetsförvaltningen

Förvaltningschef:
Katarina Bjelke, 3312

Bitr. universitetsdirektörer
Per Abrahamsson (stf universitetsdirektör), 1710
Therese Iveby Gardell, 8222
Kay Svensson, 3352

Internrevisionen återfinns under 1.8.

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B, 75312 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-471 2000
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/uf

Hitta hit

S:t Olofsg. 10B, 75312 Uppsala