Organisation och personal

31.2 Matematiska institutionen

Programansvarig kandidat ma: Jörgen Östensson, 3289
Programansvarig master ma: Magnus Jacobsson, 6278
Forskarutbildningsansvarig professor i matematik: Andreas Strömbergsson, 3221
Informatör: Alma Kirlic, 3237

Kontakt

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 5 och 7,
Postadress:
Box 480, 751 06 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 3200
Fax:
018-471 3201
Webbplats:
http://www.math.uu.se/

Hitta hit

Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 5 och 7,

Anställda och övriga verksamma