Organisation and staff

10 Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

Vicerektor: Prof. Torsten Svensson, tel 471 0000 (humsam-kansliet), Statsvetenskapliga institutionen: tel 471 6316
Vice ordförande: Prof. Anna Singer, tel 471 2035 (juridiska institutionen)

Kansli: Se 3.9

Contact information

Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Web page:
http://www.hum-sam.uu.se/