45 Uppsala University Holding Company

UUAB ägs av Uppsala universitet och är dess holdingbolag. Bolaget skall på affärsmässiga grunder främja att kunskap och idéer inom, eller i samarbete med Uppsala universitet utvecklas kommersiellt. Detta kan ske i form av utvecklings- och/eller avknoppningsbolag. UUAB är ensam eller största ägare i bl.a. IPF, Forskarpatent i Uppsala och även en av ägarna till Uppsala Innovation Centre och Innoventus Project. Tillsammans med forskare, stiftelser, bolag och privata ägare, äger UUAB också ett 30-tal projektbolag inom såväl biomedicin som olika teknikområden.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds v. 38, Innovation Hub, 75183 Uppsala
Postal address
Uppsala Science Park, 751 83 UPPSALA
E-mail
uuabuuab.uu.se
Web page
http://www.holding.uu.se

Employees (faculty, staff and other members)