Organisation and staff

45 Uppsala University Holding Company

UUAB ägs av Uppsala universitet och är dess holdingbolag. Bolaget skall på affärsmässiga grunder främja att kunskap och idéer inom, eller i samarbete med Uppsala universitet utvecklas kommersiellt. Detta kan ske i form av utvecklings- och/eller avknoppningsbolag. UUAB är ensam eller största ägare i bl.a. IPF, Forskarpatent i Uppsala och även en av ägarna till Uppsala Innovation Centre och Innoventus Project. Tillsammans med forskare, stiftelser, bolag och privata ägare, äger UUAB också ett 30-tal projektbolag inom såväl biomedicin som olika teknikområden.

Contact information

Visiting address:
Dag Hammarskjölds v. 10B, 2 tr Origo, 75183 Uppsala
Postal address:
Uppsala Science Park, 751 83 UPPSALA
Telephone:
018-471 7138
E-mail:
uuabuuab.uu.se
Web page:
http://www.holding.uu.se

Find us

Dag Hammarskjölds v. 10B, 2 tr Origo, 75183 Uppsala

Employees (faculty, staff and other members)