31.1.7 Division of Visual Information and Interaction

Part of Department of Information Technology

Avdelningsföreståndare: Robin Strand, 3469
Bitr föreståndare: Åsa Cajander, 1016
Studierektor:Anders Hast, 3471

Contact information

Visiting address:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postal address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)