31.1.10 Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

Part of Department of Information Technology

Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science (UPPMAX) är ett regionalt centrum för högpresterande datorsystem och högprestandaberäkningar (HPC). UPPMAX är ett av de centra som finns inom det nationella metacentret Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Finansieras av Uppsala universitet och SNIC.


Technical coordinator: Carl Nettelblad
Economy matters: Wiola Öhlund
Server room contact: Jessica Nettelblad

Contact information

Visiting address:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4, 752 37 Uppsala
Postal address:
Box 337, 751 05 Uppsala
Telephone:
018-471 2768
E-mail:
directoruppmax.uu.se
Web page:
http://www.uppmax.uu.se/
Director:
Elisabeth Larsson

Employees (faculty, staff and other members)