21.7.18.1 Enheten för antibiotikaforskning

Part of Department of Medical Sciences

Contact information

Visiting address:
Hubben plan 5 Science Park, Dag Hammarskjölds väg 38, 752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska Sjukhuset, Klinisk mikrobiologi, Hubben plan 5, 751 85 Uppsala

Employees (faculty, staff and other members)