Organisation and staff

21.1.3 Family Medicine and Preventive Medicin

Part of Department of Public Health and Caring Sciences

Verksamhetsföreträdare: Per Kristiansson, universitetslektor, specialist i allmänmedicin
Biträdande prefekt för grundutbildningen: Karin Björkegren, universitetslektor, specialist i allmänmedicin
Prefekt: Johan Hallqvist, professor i preventivmedicin, specialist i socialmedicin

Contact information

Visiting address:
BMC, Husargatan 3,
Postal address:
Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax:
018-471 6675

Find us

BMC, Husargatan 3,

Employees (faculty, staff and other members)