Organisation och personal

3.15.2 Enheten för informationssäkerhet

Ingår som en del av Säkerhetsavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post:
sakerhetuu.se

Hitta hit

Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala

Anställda och övriga verksamma