Organisation and staff

3.10.3 Student Recruitment

Part of Communications Division

Enheten för studentrekrytering svarar för universitetsövergripande marknadsföring och rekrytering gällande utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.
Enheten planerar och genomför till exempel Universitetsdagen och representerar universitetet vid utbildningsmässor samt svarar för annonsering och producerar trycksaker i rekryteringssyfte.
Enheten stödjer program- och kursansvariga vad gäller studentrekrytering såväl nationellt som internationellt.

Contact information

Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postal address:
Box 256, 75105 Uppsala

Find us

Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala

Employees (faculty, staff and other members)