Organisation and staff

5.1 Ångström Academy - en del av UU Innovation

Part of Uppsala University Innovation (UU Innovation)

Contact information

Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75121 Uppsala
Postal address:
Box 534, 751 21 Uppsala

Find us

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75121 Uppsala

Employees (faculty, staff and other members)