Organisation and staff

5 Uppsala University Innovation (UU Innovation)

UU Innovation är Uppsala universitets enhet för stöd till kommersialisering av forskningsresultat och idéer samt forskningssamverkan med icke-akademiska organisationer. UU Innovations uppgift är att stärka både universitetet och samhället genom ökat nyttiggörande av kunskap vid Uppsala universitet.

Tillsammans med andra delar av universitetet arbetar UU Innovation med samverkan i olika former i syfte att föra samman akademin med näringsliv och offentlig verksamhet för ömsesidig kunskapsöverföring. Dessutom arbetar UU Innovation tillsammans med Uppsala universitets holdingbolag UUAB med att stimulera nyföretagande kring idéer med ursprung från universitetet. UU Innovation bistår med råd och annat stöd till forskare och studenter i frågor rörande kommersialisering och hur man skyddar idéer med patent och annan immaterialrätt.

Det konkreta kommersialiseringsarbetet, såsom licensiering, såddinvestering och bolagsbildning, sker med stöd av UUAB Holding.

Se även UUAB Holding kapitel 45.

Contact information

Visiting address:
Dag Hammarskjölds v. 10B, 2 tr Origo, 751 83 Uppsala
Postal address:
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
Telephone:
018-471 1931, 018-471 7172
E-mail:
infouuinnovation.uu.se
Web page:
http://www.uuinnovation.uu.se
Head of department:
Pirkko Tamsen 018-471 7039
Deputy head of department:
Lars-Eric Larsson
Financial administration:
Patrick Micucci 018-471 2314
Anita Nilsson 018-471 1846
Human resource administration:
Marie Östlund 018-471 1931

Find us

Dag Hammarskjölds v. 10B, 2 tr Origo, 751 83 Uppsala

Employees (faculty, staff and other members)