3.13 Planning Division

Planeringsavdelningens uppdrag är att utgöra ett kvalificerat stöd till ledningen i strategiska frågor och i frågor rörande verksamhetsstyrning- och utveckling.

Avdelningen delas upp i tre enheter

- Ledningskansliet
- Planering och uppföljning
- Utvecklingsstöd

Contact information

Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256, 75105 Uppsala
Head of division:
Daniel Gillberg 018-471 1375
Financial administration:
AnnaKarin Engström 018-471 1970
Human resource administration:
Camilla Sävmarker 018-471 6385

Employees (faculty, staff and other members)