Organisation and staff

11.2 Uppsala Religion and Society Research Centre

Föreståndare: TD Martha Middlemiss LeMón (tjl)
vik. Föreståndare: Ninna Edgardh, 018-471 26 69

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) är Uppsala universitets centrum för flervetenskaplig forskning kring religiös och social förändring. Bland de projekt som för närvarande bedrivs vid CRS kan framhållas forskningsprogrammet The Impact of Religion – Challenges for Society, Law and Democracy 2008-2018.

Contact information

Visiting address:
Engelska parken Thunbergsv. 3D plan 2 (hus 4), 751 20 Uppsala
Postal address:
Teologiska institutionen, Box 511, 751 20 Uppsala
Telephone:
018-471 2171
Web page:
http://www.crs.uu.se/

Find us

Engelska parken Thunbergsv. 3D plan 2 (hus 4), 751 20 Uppsala

Employees (faculty, staff and other members)