Organisation and staff

23.9 The Centre for Reproductive Biology in Uppsala (CRU)

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala är en gemensam centrumbildning för Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet. CRU består av ett nätverk av forskare som arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid de två universiteten.
Föreståndare Docent Bodil Ström Holst, SLU
Bitr. föreståndare docent Matts Olovsson, UU

Contact information

Postal address:
Box 7054, 750 07 UPPSALA
Telephone:
018-671608
Fax:
018-672919
E-mail:
cruslu.se
Web page:
http://www-cru.slu.se