Organisation and staff

23.7 Centrum för klinisk medicinsk forskning (CKMF)

Föreståndare: Gunnar Westin, doc. tel. 018-611 29 65, 018-611 49 11
gunnar.westin@surgsci.uu.se
IT-ansvarig: Anders Söderberg tel. 018-611 30 89 alt. 070-2275512
itsupport@ckmf.uu.se

Contact information

Visiting address:
Akademiska sjukhuset, Ing. 70, 3tr
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ing. 70 3tr, 751 85 UPPSALA

Find us

Akademiska sjukhuset, Ing. 70, 3tr

Employees (faculty, staff and other members)