Organisation and staff

46.2.2 Föreningen för Kvinnliga Forskare i Uppsala

Part of Personnel Association

Föreningens syfte är att skapa en mötesplats för alla kvinnliga forskare i Uppsala där man kan ventilera och diskutera gemensamma frågor. Ungefär 3 gånger per termin anordnas föredrag, diskussionsaftnar, utflykter mm för medlemmarna.

Ordf.: Anna Bornefalk-Hermansson, anna.bornefalk-hermansson@ucr.uu.se
Kassör: Åsa Elmerot, asa.elmerot@jur.uu.se

Contact information