Organisation and staff

2.3 Family Pension Committee

Ordf.: prorektor
Ledamöter: personaldirektören, bitr. akademiombudsman Per Abrahamsson, VD Kent Berg, kanslichef Måns Östring, prof. Margareta Brattström, trädgårdsmästare Margareta Willmer.
Sekr.: pensionskonsult Inger Hedlund