Organisation and staff

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Part of Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

Prof. Torsten Svensson (ordf.), prof. Anna Singer (vice ordf.), prof. Mattias Martinson, prof. Mattias Dahlberg, prof. Kerstin Rydbeck, prof. Coco Norén, prof. Mats Edenius, prof. Elisabet Nihlfors, lärarrepresentant prof. Paula Blomqvist, prof. Sharon Rider, prof. Henrik Williams, dokt. Lars Edstedt, stud. Anna Bark Persson, stud. Caroline Bodin, stud. Charlie Strängberg. Gruppsuppleanter: Dokt. vakant, stud. Agnes Emborg.

Sekr: Karin Andersson Schiebe

Till vetenskapsområdet hör teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, samhällsvetenskapliga fakulteterna och fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Kontakt: humsam@humsam.uu.se

Contact information

Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA