Organisation and staff

42.7 Museum of Medical History

Föreståndare: Eva Ahlsten
Öppet tisd och tors 13-17 samt första sönd i månaden samma tid.
Gruppvisningar även andra tider efter telefonbeställning.

Contact information

Visiting address:
Eva Lagerwalls väg 8
Postal address:
750 17 UPPSALA
Telephone:
018-611 2610
E-mail:
infomhm.uu.se
Web page:
http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se