47.3 The Leufsta Foundation

Styrelsen:
Ordf. Peter Egardt
Ledamöter:
Lars-Göran Birkehorn Karlsen, Madeleine Jansson, Silva Wistrand (Landstinget i Uppsala län), Lars-Peter Hållstrand, Ulrika Löfgren, Fritz Wahlund (Tierps kommun), Håkan Liby (Upplandsmuseet), Agneta Åkerlund (Länsstyrelsen), Laila Österlund (Uppsala universitet), Louis de Geer
Suppleanter:
Anna-Karin Klomp, Marie Larsson (Landstinget i Uppsala län), Rose Marie Nejdling, Birgitta Söderlund (Tierps kommun), Marja Erikson (Upplandsmuseet), Lars Strand (Länsstyrelsen), Lars Burman (Uppsala universitet), Sigrid de Geer
Adjungerad: Mikael Ahlund, Nationalmuseum
Revisor: Mats Sjöborg

Contact information

Postal address:
Leufsta herrgård, 810 65 SKÄRPLINGE
Telephone:
0294-31097
Fax:
0294-31175