11.1.5 Studies in Faith and Ideologies

Part of Department of Theology

Ordf. i områdeskollegiet i tros- och livsåskådningsvetenskap
prof. Mikael Stenmark (HT-18) och prof. Elena Namli (VT-19)

Contact information

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 B
Postal address:
Box 511, 751 20 UPPSALA