Organisation and staff

21 Faculty of Medicine

Dekanus: prof. Stellan Sandler, tel. 471 44 30
Prodekanus: prof. Catharina Svensson (utbildning på grund/avancerad nivå), tel. 471 44 30
Prodekanus: prof. Sten Rubertsson (utbildning på forskarnivå), tel. 611 39 81
Telefax: 471 1858
Kansli: Se 3.8.2

Contact information

Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Web page:
http://www.medfarm.uu.se/