Organisation and staff

Faculty Board

Part of Faculty of Arts

Board Members: Prof. Kerstin Rydbeck (Dean, chair), prof. Anders Ekström (Deputy Dean, deputy chair), prof. Folke Tersman (Deputy Dean), prof. Cecilia Aneer, prof. Steven Bachelder, univ.lekt. Samuel Edquist, univ.lekt. Maria Karlsson, univ.lekt. Christoph Kilger, univ.lekt. Roland Kostic, prof. Mattias Lundberg, prof. Elisabeth Schellekens Dammann, prof. Helena Wahlström Henriksson, univ. lekt. Charlotta Widmark, PhDstud. Jezzica Israelsson, PhDstud. Johan Boberg, stud. Johannes Bäck, stud. Miranda Cox.

Substitute: PhDstud. Hampus Östh Gustafsson, stud. Astrid Cederberg

Officer: Lena Hagqvist

Contact information

Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA