13.8.1 Sociology of Literature

Part of Department of Literature

Föreståndare: Johan Svedjedal, 2942

Lärare och forskare förtecknas bland litteraturvetenskapliga institutionens anställda. Se även hemsidan.

Contact information

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postal address:
Box 632, 751 26 UPPSALA
Web page:
http://www.littvet.uu.se/lsoc/