Organisation and staff

22 Faculty of Pharmacy

Dekanus: prof. Göran Alderborn, 471 44 73
Prodekanus: professor Ingrid Nylander, (utbildning på grund/avancerad nivå), tel. 471 41 63
Prodekanus: prof. Sten Rubertsson (utbildning på forskarnivå), tel. 611 39 81
Kansli: Se 3.9.2

Contact information

Visiting address:
Uppsala biomedicinskt centrum BMC, Husarg. 3
Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Web page:
http://www.farmfak.uu.se/