4.2 Administrative Services

Part of University Library

Administrativ chef: tf. Gunilla Sundström

Contact information

Visiting address:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postal address:
Box 510, 751 20 UPPSALA
Fax:
018-471 3998
Head of department:
Gunilla Sundström

Employees (faculty, staff and other members)