4.2 Administrative Services

Part of University Library

Administrativ chef: Lotta Lundell
Personalsamordnare: Anneli Möllerberg, Nina Svensson-vik.
Kommunikatör: Sofia Ljungman

Contact information

Visiting address:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postal address:
Box 510, 751 20 UPPSALA
Fax:
018-471 3998
Administrative director:
Lotta Lundell 018-471 3888

Employees (faculty, staff and other members)