4.6 Acta Universitatis Upsaliensis

Part of University Library

Förlagsadress: Enheten för digital publicering, Produktion, Universitetsbiblioteket, Box 510, 751 20 Uppsala

Redaktionskommitté: prof. Helena Grennberg (ordf), överbibliotekarie Lars Burman (vice ordf), prof. Göran Eidevall, prof. Minna Gräns, prof. Leif Jansson, prof. Anders Backlund, prof. Sharon Rider, univ.-lektor Annette Månsson, univ.-lektor Johan Tralau, prof. Gunnar Ingelman, prof. Brita Svensson.

Sekreterare:
Annika Windahl Pontén
E-post: annika.windahlponten@ub.uu.se
Telefon: 0701-67 95 06

Kontakt:
Mattias Bolkéus Blom
E-post: mattias.blom@ub.uu.se
Telefon: 0704-25 00 22För beställning av publikationer använd acta@ub.uu.se eller använd webbeställning
http://acta.mamutweb.com/Shop/List/Acta-serierseries/3/1

Contact information

Visiting address:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postal address:
Box 510, 751 20 UPPSALA
Fax:
018-471 3998