4.6.3 IT Unit

Part of University Library

Chef för IT och Digital bild: Emil Lundberg

Contact information

Visiting address:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1,
Postal address:
Box 510, 751 20 UPPSALA
Fax:
018-471 3998
E-mail:
helpdeskub.uu.se
Web page:
http://www.ub.uu.se

Employees (faculty, staff and other members)