Organisation och personal

1.1 Konsistoriet

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter - vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektorn vid Uppsala universitet. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Dessutom ingår ledamöter utsedda av lärare och studenter. Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt.

Ordf.: Gudmund Hernes
Vice ordf.: Elisabeth Dahlin

Rektor: Eva Åkesson, professor
Ersättare för rektor som ledamot:
Anders Malmberg, prorektor, professor

Utsedda av regeringen (t o m 2020-04-30)
Förvaltningsdirektören Ulla Achrén
Författaren Henrik Berggren
Generalsekreteraren Elisabeth Dahlin
Professorn Uli Hacksell
Professorn Gudmund Hernes
Generaldirektören Helén Ängmo
F. rektorn Gunnar Svedberg
Verkställande direktören Johan Wall
Lärarrepresentanter: (t o m 2020-04-30)
Professor Lisa Ekselius
Professor Roland Roberts
Professor Sven Widmalm

Suppleant:
universitetslektor Shirin Ahlbäck Öberg

Studentrepresentanter: (t o m 2018-06-30)
Rozbe Bozorgi
Martin Holmer
Megha Bendre

Suppleanter:
Sofie Annerfalk (1:a suppl)
Felix Olin (2:a suppl)

Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt:
Ellena Papaioannou, serviceassistent (SEKO)
Per Sundman, univ.lektor (SACO)
Suzanne Borén-Andersson, systemansvarig (ST-ATF)

Suppleanter:
Tina Hedmo, universitetslektor (SACO)
Maria Berglund (SEKO)
Neil Ormerod, kursadministratör (ST-ATF)

Huvudföredragande:
Katarina Bjelke, universitetsdirektör

Sekreterare:
Linda Lundberg, akademisekreterare

Kontakt