3.7 Buildings Division

Byggnadsavdelningen arbetar aktivt med att skapa attraktiva och funktionella campusområden för universitetets verksamheter, studenter och anställda. Målsättningen är att skapa väl fungerande lokaler som är flexibla och kan anpassas efter hand som verksamheten förändras.

Contact information

Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-471 1708
Web page:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=858805
Head of division:
Peter Elenfalk 018-471 4407
Assistant head of division:
Maria Fornstedt 018-471 1798
Annika Sundås Larsson 018-471 2660
University directory administration:
Marie Schröder 018-471 1778
Human resource administration:
Anna Holmgren 018-471 1826

Employees (faculty, staff and other members)