Organisation and staff

3.11.1 Office for Humanities and Social Sciences

Part of Faculty Offices

Kansliet bereder beslut och ger service till Rektor, områdes- och fakultetsnämnderna och till institutioner och övriga enheter inom vetenskapsområdet. Inom kansliets verksamhetsområde finns en områdesnämnd, sex fakultetsnämnder och ett trettiotal institutioner. Kansliet ansvarar för planering och uppföljning av forskning, utbildning och samverkan. Kansliet arbetar också med rekrytering av lärarpersonal, forskningsfinansiering och kommunikationsfrågor.

Kanslichef: Johan Lundborg

Bitr kanslichef: Magnus Ödman

Contact information

Visiting address:
S:t Olofsg. 10B
Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Web page:
http://www.hum-sam.uu.se
University directory administration:
Gunilla Öberg Bäckman 018-471 1894
Human resource administration:
Johanna Sandström 018-471 3312
Webmaster:
Jennie Wennberg 018-471 1903

Find us

S:t Olofsg. 10B

Employees (faculty, staff and other members)