Organisation and staff

3 University Administration

Förvaltningschef:
Katarina Bjelke, 3312

Bitr. universitetsdirektörer
Per Abrahamsson (stf universitetsdirektör), 1710
Therese Iveby Gardell, 8222
Kay Svensson, 3352

Internrevisionen återfinns under 1.8.

Contact information

Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postal address:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-471 2000
Web page:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/uf

Find us

Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala