21.2 Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 4580
Fax:
018-471 5077
Webbplats:
http://www.igp.uu.se/