21.2 Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 4580
Fax:
018-471 5077
Webbplats:
http://www.igp.uu.se/
Prefekt/motsv:
Karin Forsberg Nilsson 018-471 4158
Stf. prefekt:
Ulf Landegren 018-471 4910
Bitr. prefekt :
Bo Stenerlöw
Claes Wadelius 018-471 4076
Kursadministration:
Nils-Erik Heldin 018-471 4679
Ekonomiadministration:
Birgitta Gustafsson 018-471 5029
Katalogadministration:
Sara Mulder 018-471 4580
Personaladministration:
Camilla Nilsson 018-471 5034
IT-ansvarig:
Mika Jarny
Fredrik Larsson
Webmaster:
Kerstin Henriksson