Organisation och personal

31.1 Institutionen för informationsteknologi

Kontakt

Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-511925
E-post:
infoit.uu.se
Webbplats:
http://www.it.uu.se/
Prefekt/motsv:
Michael Thuné 018-471 2981
Stf. prefekt:
Arnold Neville Pears 018-471 1066
Studierektor:
Mats Daniels 018-471 3160
Mikael Laaksoharju 018-471 3599
Aletta Nylén 018-471 7122
Stefan Pålsson 018-471 2970
Hans Rosth 018-471 3070
Studievägledare:
Torsten Andersson 018-471 5707
Liselott Dominicus van den Bussche 018-471 6887
Anna Eckerdal 018-471 7894, 018-471 2983
Aletta Nylén 018-471 7122
Katalogadministration:
Ulrika Andersson 018-471 3021
Anna-Lena Forsberg 018-471 2589
Personaladministration:
Ulrika Andersson 018-471 3021
Anna-Lena Forsberg 018-471 2589
Lena Nordström 018-471 3460
IT-ansvarig:
Anders Andersson 018-471 3170
Joel Fredrikson 018-471 2907
Henrik Hedlund 018-471 2767
Jukka Komminaho 018-471 1024
Björn Lindén 018-471 1050
Mats Lundin 018-471 3175
Karolina Malm Holmgren 018-471 6888
Tord Nordling 018-471 1021
Astrid Raidl 018-471 2986
Joakim Sjöåker 018-471 1081
Thomas Sundell 018-471 2988
Webmaster:
Anneli Folkesson 018-471 5759
Mikael Laaksoharju 018-471 3599

Hitta hit

ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Anställda och övriga verksamma

Registratorer:Loreto Skoknic, Lena Nordström, Ulrika Andersson, registrator@it.uu.se
IT-kansli (grundutbildningsfrågor): 7604; fax: 471 6289; IT-kansli@it.uu.se
Forskningsprefekt: Gunilla Kreiss professor, 2968
Utbildningsprefekt: Arnold Pears univ.lektor, 1066
Studierektor för forskarutbildningen: Wang Yi, 3110
Exjobbssamordnare: exjobb@it.uu.se
Chefsadministratör: Lotta Lundell, 1013
Lokalbokning: Ulrika Jaresund, 2969
LäsIT: Lotta Lundell, 1013, Roland Grönroos, 6847

Programsamordnare/Program Coordinators

Kandidatprogrammet i datavetenskap:
Olle Gällmo univ.adjunkt, 1009

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi:
Lars-Åke Nordén, univ.lektor, 2781